Leo Kannerhuis Nederland, het samenwerkingsverband van een aantal partijen die een gespecialiseerd aanbod bieden voor cliënten met ASS op locaties verspreid over Nederland, investeert in vernieuwende manieren om behandeling te ondersteunen.

 

E-learning wordt steeds meer ingezet binnen behandelprogramma's waarbinnen het geven van informatie aan cliënten een belangrijk onderdeel is. Een aantal partners binnen Leo Kannerhuis Nederland ontwikkelt op dit moment e-learning gericht op thema's zoals Autisme en vrije tijd, Autisme en gezonde leefstijl en Autisme en medicatie.

 

Uitgangspunt bij de inzet van dit aanbod is blended learning; door het samengaan van online informatievoorziening met individueel behandelcontact versterkt het effect van de behandeling en wordt informatie beter opgenomen en begrepen. De e-learning programma's zijn scenario-based.; dit wil zeggen dat er gekozen is om informatie over autismegerelateerde thema's over te brengen d.m.v audiovisuele verhalen / portretten over mensen met ASS.

 

Een behandelaar kan e-learning inzetten binnen een behandeltraject en hiermee mogelijk maken dat de cliënt in eigen tempo, op zelf gekozen momenten thuis via internet de informatie bekijkt en hier op reageert via een ingebouwd online contactformulier.

 

Leo Kannerhuis Nederland verwacht dat deze eerste e-learning programma's begin 2012 worden opgeleverd en daarmee beschikbaar komen voor haar partners binnen het samenwerkingsverband.

 

Zie ook: