Een robot op een behandelgroep voor kinderen met autisme, helpt dat? Jazeker, dat is wel de gedachte achter de WIKI-therapist, zoals deze robot heet.  In het deelproject waarin de robot voor mensen met autisme ontwikkeld wordt, werkt het Dr Leo Kannerhuis samen met de TU Eindhoven en TiViPe. Vanuit het dr. Leo Kannerhuis is Bibi Huskens als onderzoeker betrokken. Het project is opgezet door Emilia Barakova van de TU Eindhoven (designed intelligence), de twee betrokken promovendi zijn Jan Gillesen en Stijn Boere.

 

Een klein ijzeren mannetje, dat kinderen met autisme moet uitdagen tot een gesprekje? Ja inderdaad, dat is precies de meerwaarde van een dergelijke robot. Kinderen met autisme hebben vaak niet de natuurlijke neiging om contact te maken met mensen in hun omgeving. Deze robot reageert en zoekt contact met een kind. De gedachte hierachter is dat de robot het kind kan helpen om in  het oefenen van gedrag in sociale situaties. Bijvoorbeeld om hulpo vragen of vragen leren stellen. Het kind kan zo met de robot oefenen.

 

De scenario's voor dit contact worden door de betrokken therapeuten geschreven. Dit is de gecombineerde kennis over autismebehandeling, dus het wiki-deel van de robot. Een doel van het project is dat de mensen die vanuit de behandeling met de kinderen werken, de robot zelf leren programmeren. Zodat zij zelf oefeningen met de robot kunnen opzetten.

Het project is nog vollop in ontwikkeling. De scenario's worden geschreven, de technologie "intelligent" gemaakt door twee promovendi van de TU Eindhoven. Na de zomer wordt de robot op een behandelgroep van het Dr. Leo Kannerhuis in een pilot in gebruik genomen.
 
Meer weten?


Onderzoeker Bibi Huskens, TU promovendus Jan Gillesen e.a. hebben een artikel geschreven over de eerste bevindingen en werking van deze robot:
Artikel WIKI-therapist, de therapie robot

 

Kijk ook eens op:
artikel WIKI-therapist Nu.nl
artikel AD

Kijk ook de reportage van de NOS headlines