CFE groep heeft de Time -Totem ontwikkeld. Time - Totem is een digitaal programmeerbaar planningssysteem. Mensen die moeite hebben met de verschillende begrippen voor tijd, plannen en organiseren en het schakelen van de ene naar de andere activiteit kunnen dankzij deze Time - Totem ondersteund worden bij hun dagindeling.

 

De Time- Totem geeft visueel de tijd en duur van een activiteit weer waardoor hulp van derden beperkt wordt.

 

Hij bestaat uit een zuil waar 12 plaatjes op bevestigd kunnen worden met daarnaast een lampje die op een zelf in te stellen tijdstip gaat branden. Ook kan er een geluidssignaal aan toegevoegd worden. Het complete activiteitenprogramma kan op een computer worden ingesteld en middels USB of draadloze connectie worden overgebracht naar de zuil.

 

Time - Totem is in eerste instantie ontwikkeld voor mensen met een verstandelijke beperking maar biedt zeker ook mogelijkheden voor mensen met autisme.

 

De zuil is gratis een maand uit te proberen nadat er een toepasbaarheidsonderzoek heeft plaats gevonden. Kijk voor meer interesse op www.cfe-groep.nl